Disclaimer

De informatie op deze website is auteursrechterlijk beschermd. Geheel of gedeeltelijk kopiëren is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de dienst Orthopedie.
Deze website werd ontwikkeld in opdracht van de dienst Orthopedie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen. De beschikbare informatie op deze site is gebaseerd op de Belgische wetgeving en de huidig geldende medische standaarden.

De website en zijn inhoud zijn het eigendom van de dienst Orthopedie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen.. Het kopiëren of gebruiken van informatie is verboden tenzij de expliciete, geschreven toelating van de hierboven vermelde eigenaars.

De patiënteninformatie op de website zijn uiteenzettingen over hoe een bepaald probleem in onze dienst wordt aangepakt. Dit wil echter niet zeggen dat dit de enige juiste oplossing/behandeling is voor het gestelde probleem of dat er een standpunt wordt ingenomen ten opzichte van andere (behandelings-)mogelijkheden. De informatie is gericht aan een niet-medisch publiek en werd om deze reden dan ook zo eenvoudig mogelijk weergegeven. Hierdoor mag de informatie dan ook niet als volledig worden beschouwd en mag het geenszins als substituut voor de professionele medische hulpverlening worden gebruikt.

De informatie moet gezien worden als een aanvulling/verduidelijking van de informatie die U werd verstrekt door één van onze orthopedische chirurgen. Indien er voor U bepaalde zaken onduidelijk blijven na het raadplegen van deze twee bronnen, dient U opnieuw contact op te nemen met de desbetreffende specialist en dit vóór het instellen van de behandeling.

Het gebruik van de inhoud van deze website gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker, de dienst Orthopedie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid en volledigheid van de informatie op deze site.
Het gebruik van externe links naar andere websites zijn enkel ter verduidelijking en de dienst Orthopedie van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen.is niet verantwoordelijk voor de inhoud en volledigheid van deze sites.